Het kopen via internet heeft de afgelopen jaren enorm aan populariteit gewonnen. Dit is voornamelijk te danken aan de flexibiliteit, lagere prijzen, het grote productaanbod en het kunnen bestellen vanuit je luie stoel. Hoewel de meeste webwinkels zich keurig aan hun afspraken houden, is het verstandig om de wet “kopen op afstand” eens door te lezen. Onderstaand geven wij informatie over het doen van online aankopen.

Vanaf februari 2001 is de wet “Kopen op afstand” van kracht. Deze wet biedt bescherming aan de positie van consument, als het om aankopen via internet gaat.

Onderstaande regels zijn van toepassing voor consumenten:

Retourneren product

> Voordat er een overeenkomst op afstand is gesloten, moet de consument, beschikken over voldoende, begrijpelijke en duidelijke informatie.
> De consument heeft recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. De consument mag een product binnen die periode terugsturen, waarbij de consument alleen de portokosten voor het terugsturen hoeft te betalen. De verkoper mag wel aanvullende voorwaarden verbinden aan het retourneren.
> De verkoper is verplicht het door de consument betaalde bedrag binnen 30 dagen terug te betalen, als het product binnen de afkoelingsperiode is teruggestuurd.
> Indien de consument gebruik heeft gemaakt van een financiering, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een lening, wordt deze financiering automatisch door de verkoper ontbonden, als de consument gebruik maakt van de afkoelingsperiode.
> In enkele gevallen geldt het herroepingsrecht niet. Dit is het geval wanneer een product op bestelling is gemaakt of bij onroerende goederen. Ook bij producten of goederen die snel kunnen verouderen of bederven, zoals kranten en tijdschriften geldt dit niet. Bij producten of goederen waarbij de verpakking duidelijk is geopend is het herroepingsrecht ook niet van toepassing.

Afleveren product

> Het product moet uiterlijk binnen 30 dagen na bestelling in bezit zijn bij de consument. Indien dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Wanneer partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken is dit niet van toepassing.
> De consument dient een schriftelijke bevestiging te ontvangen van de bestelling die de consument heeft gedaan. Dit moet uiterlijk bij aflevering.
> Het is verboden om ongevraagd goederen te leveren aan consumenten met een betalingsverzoek. Indien er een ongevraagde levering van een product plaatsvindt is de consument niet verplicht een tegenprestatie te leveren. Wanneer een consument niet reageert, stemt deze niet in met de levering.

Voor een compleet overzicht van de wet ‘kopen op afstand’ verwijzen wij u door naar de voorlichtingswebsite van de overheid ConsuWijzer.