Gebruikersovereenkomst / Disclaimer

Door gebruik te maken van de website SieradenSpot.nl gaat de consument akkoord met de voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen zoals deze in onderstaande gebruikersovereenkomst zijn omschreven.

Het is SieradenSpot.nl toegestaan en behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment de voorwaarden aan te passen. De consument is zelf verantwoordelijk de voorwaarden van deze gebruikersovereenkomst regelmatig door te lezen. De onderstaande overeenkomst bevat enkele afwijzingen van aansprakelijkheid.

Online aankopen via SieradenSpot.nl

SieradenSpot.nl is zelf geen webwinkel en verkoopt om die reden fysiek ook geen producten. SieradenSpot.nl is een website die zich beperkt tot het weergeven van webwinkels en vergelijkt de bijbehorende producten. Wanneer de consument is overgegaan tot het doen van een online aankoop, bestelt de consument deze dus niet bij SieradenSpot.nl, maar bij de desbetreffende webwinkel. SieradenSpot.nl is daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die is toegebracht aan de door de gebruiker bestelde goederen tijdens en na de verzending.

Webwinkel-keurmerk

Een webwinkel-keurmerk is een keurmerk wat aangeeft dat een webwinkel aan bepaalde voorwaarden voldoet. Alhoewel verschillende webwinkels worden weergegeven op SieradenSpot.nl in het bezit zijn van een webwinkel-keurmerk, geeft dit geen garantie dat een bestelling daadwerkelijk helemaal correct wordt uitgevoerd. SieradenSpot.nl kan hiervoor dan ook niet aansprakelijk worden gesteld.

Websites van derden

SieradenSpot.nl verwijst consumenten via links door naar websites van derden. SieradenSpot.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud, beschikbaarheid en- of de wijze waarop deze websites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor, indien aanwezig, het privacy beleid, de disclaimer en algemene voorwaarden van deze websites. Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot de desbetreffende website/webwinkel.

Wanneer u wordt doorverwezen naar websites/webwinkels van derden, en hier ook gebruik van maakt, gelden de algemene voorwaarden van die desbetreffende websites/webwinkels.

Reviews

De reviews op de website van SieradenSpot.nl zijn geschreven door consumenten. Een review geeft een mening weer over de kwaliteit van een product of over de afhandeling van een bestelling door een webwinkel. Aan deze reviews kunnen geen voorwaarden worden ontleent. Het is slechts een mening, door consumenten geuit, waarom een keuze voor een product of webwinkel gemaakt zou kunnen worden.

Incorrecte informatie

SieradenSpot.nl maakt gebruik van informatie die door andere webwinkels wordt aangeleverd. Het kan voorkomen dat deze informatie, zoals product- of prijswijzigingen te laat worden doorgegeven. SieradenSpot.nl tracht eventuele veranderingen of wijzigingen zo goed mogelijk bij te houden. SieradenSpot.nl is echter niet aansprakelijk voor eventuele veranderingen of wijzigingen die door webwinkels zijn aangeleverd.

De gebruikersovereenkomst / Disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 11 oktober 2012.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Op deze website is de geldende Nederlandse wetgeving van toepassing. Alle tekst, geluid- en beeldinformatie op de website van SieradenSpot.nl is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht van deze site berust bij SieradenSpot.nl en- of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SieradenSpot.nl mag deze website op geen enkele manier onrechtmatig gebruikt worden of gebruikt worden op een manier die schade kan toebrengen aan SieradenSpot.nl. Het is onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, te kopiëren, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruik van de website SieradenSpot.nl.

SieradenSpot.nl heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

 

Privacybescherming

SieradenSpot.nl hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy. In onderstaand privacybeleid staat omschreven hoe SieradenSpot.nl omgaat met uw gegevens.

Welke gegevens verzameld SieradenSpot.nl als u onze website bezoekt?

SieradenSpot.nl streeft ernaar om haar dienstverlening en het gebruik van de website SieradenSpot.nl zo aangenaam mogelijk voor u te maken. Om u een optimaal gebruiksgemak en service te kunnen bieden, slaat SieradenSpot.nl verschillende gegevens van u op. Zodra u onze website bezoekt, registreert onze webserver automatisch de domeinnaam en het IP-adres, het type browser (zoals Internet Explorer of Firefox) en het besturingssysteem (zoals Macintosh of Windows) van deze bezoeker. De gegevens die worden opgeslagen bevatten geen persoonlijke gegevens.

Indien sprake is van een ernstige overtreding van de wet, kan SieradenSpot.nl persoonlijke gegevens vrijgegeven, wanneer dit door de wet vereist is.

Wanneer worden uw persoonlijke gegevens door SieradenSpot.nl gebruikt?

Via nieuwsbrieven kan SieradenSpot.nl uw attent maken op interessante aanbiedingen en wordt gebruik gemaakt van persoonlijke informatie zodat u deze nieuwsbrieven kunt ontvangen. Dit is echter alleen van toepassing op consumenten die zich hebben aangemeld voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

Speciale acties

Gegevens uit speciale promotieacties en prijsvragen die u hiervoor aan ons verstrekt heeft, kan SieradenSpot.nl gebruiken om u te benaderen, maar ook om uw naam en/of e-mailadres, uitsluitend in afgekorte/verkorte vorm te vermelden op de Facebook/winnaars-pagina van SieradenSpot.nl.

SieradenSpot.nl kan statistieken als bezoekersaantallen, omzet- en verkoopcijfers aan derden verstrekken om op deze manier trends en dergelijke in kaart te kunnen brengen. Persoonlijke gegevens worden niet verstrekt.

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Cookies zorgen ervoor dat uw browser herkend wordt door de webserver van SieradenSpot.nl en slaat de voorkeuren voor een bepaalde website op. Cookies hebben geen beschadigende werking en een cookie kent enkel de gegevens van een computer, niet van de consument persoonlijk.

SieradenSpot.nl gebruikt cookies om uw voorkeuren te onthouden en om zo specifieke advertenties aan u te kunnen tonen. Ook gebruikt SieradenSpot.nl cookies om inzicht te hebben in hoe onze bezoekers gebruik maken van (onderdelen van) SieradenSpot.nl, zodat we de website kunnen verbeteren en de website zo goed mogelijk aansluit bij wat bezoekers interessant en belangrijk vinden. Als u geen gebruik wilt maken van cookies, kan u de instellingen veranderen in uw browser. Dit kunt u doen door naar ‘help’ te gaan in de toolbar van uw browser.

Privacybescherming is voor het laatst gewijzigd op 11 oktober 2012.